جمعه , 23 آذر 1397 خورشیدی
پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی شعار تبلیغاتی شرکت جمعه , 23 آذر 1397 خورشیدی
بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‏‏های یوزپلنگ آسیایی
 بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‏‏های یوزپلنگ آسیایی یکشنبه , 24 بهمن 1395 خورشیدی

این پژوهش با مدیریت آقای صابر خدرزاده توسط دفتر موزه و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست و مشارکت دفتر پروژه به‌‌منظور بررسی جامع ژنتيكي جمعيت‏هاي تحت مطالعه، از 20 جایگاه‏ ریزماهواره و 15 ژن هسته‏ای و میتوکندریایی استفاده گردید به‏طوری‏که از 20 جایگاه‏ ریزماهواره در راستای ژنوتایپینگ هر دو جنس نر و ماده، از توالی‏یابی 9 ژن هسته‏ای برای آنالیز مسیر مادری و پدری، از توالی‏یابی 4 ژن میتوکندریایی برای آنالیز مسیر مادری و از توالی‏یابی 1 ژن مشتمل بر 2 ناحیه در کروموزوم Y به‏منظور آنالیز مسیر پدری استفاده شد.

  1. با لحاظ‏نمودن جایگاه‏های ریزماهواره و براساس نتایج معيارهاي آماری حاصله، جمعیت‏های یوزپلنگ آسیایی، دارای تنوع ژنتیکی متوسطی هستند. به‏طوری‏که بیشترین تنوع ژنتیکی در یوز‏های کرمان، سپس یزد و بعد ذخیره‌گاه زیست‏کره توران و کمترین تنوع ژنتیکی نیز مربوط به یوزپلنگ پارک ملی کویر است، لذا وجود درون‏آمیزی و افزایش همخونی در یوزپلنگ پارک ملی کویر امری محتمل است؛

بر اساس آنالیز ژن‏های nDNA و mtDNA، جمعیت‏های یوزپلنگ آسیایی داراي دو هاپلوتيپ بوده و ظاهر امر حکایت از تفاوت اندک جمعیت‏های مذکور و شباهت زیاد ژنتیکی آنها به یکدیگر دارد؛

یوزپلنگ پارک ملی کویر و یوزهای کالمند یزد دارای بیشترین جریان ژنی و یوزپلنگ پارک ملی کویر و یوزهای کرمان نیز دارای کمترین جریان ژنی هستند. لازم به ذکر است که یوزپلنگ بافق یزد نیز بر خلاف کالمند، دارای جریان ژنی پایداری با راور کرمان می‏باشد که این نتیجه نیز گویای تفاوت ژنتیکی یوزپلنگ دو منطقه بافق و کالمند در استان یزد است؛

با لحاظ‏نمودن همزمان جایگاه‏های ریزماهواره (ژنوتایپینگ هر دو جنس نر و ماده)، ژن‏های nDNA (به‏منظور آنالیز مسیر مادری و پدری)، ژن‏های mtDNA (به‏ منظور آنالیز مسیر مادری)، یک ژن بر روی کروموزوم X (به‏منظور آنالیز مسیر مادری و پدری) و یک ژن مشتمل بر 2 ناحیه در کروموزوم Y (به‏منظور آنالیز مسیر پدری)، کمترین فاصلۀ ژنتیکی در بین یوزپلنگ پارک ملی کویر و یوز‏های یزد و بیشترین فاصلۀ ژنتیکی بین یوزپلنگ پارک ملی کویر و یوز‏های کرمان مشاهده گردید. همچنین، یوز‏های کرمان، بیشترین شباهت ژنتیکی را با یوز‏های ذخیره‌گاه زیست‏کره توران و همچنین یوز‏های یزد به‏جز یوزپلنگ بافق، بیشترین شباهت ژنتیکی را با یوزپلنگ پارک ملی کویر دارند.

 

آخرین اخبار