جمعه , 23 آذر 1397 خورشیدی
پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی شعار تبلیغاتی شرکت جمعه , 23 آذر 1397 خورشیدی
اولین مشاهدات زایمان گورخر در زیستگاه یوزپلنگ آسیایی
اولین مشاهدات زایمان گورخر در زیستگاه یوزپلنگ آسیایی سه شنبه , 4 خرداد 1395 خورشیدی

طی بازدید کارشناسان پروژه از ذخیره گاه زیست کره توران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 30 و 94/2/31 تعداد 18 رأس گورخر آسیایی دیده شد که 2 مورد زایمان مشهود بود. ذخیره گاه زیست کره توران از مهمترین زیستگاه های گورخر آسیایی در ایران است که با توجه به جدیت مسئولین و محیط بانان منطقه جمعیت رو به رشدی دارد.

آخرین اخبار