جمعه , 23 آذر 1397 خورشیدی
پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی شعار تبلیغاتی شرکت جمعه , 23 آذر 1397 خورشیدی
بازدید از زیستگاه های یوزپلنگ
بازدید از زیستگاه های یوزپلنگ چهارشنبه , 5 خرداد 1395 خورشیدی

ایران کشوری پهناور دارای اقلیم متفاوت و تنوع زیستی غنی است. 6 میلیون هکتار از این اراضی از زیستگاه های اصلی یوزپلنگ می باشد که مناطق مرکزی و شرقی ایران را دربر میگیرد. یکی از اهداف پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی (CACP) تقویت نقش حفاظت به اشکال مختلف در این زیستگاه هاست. کارشناسان پروژه بصورت مستمر از مناطق مذکور سرکشی نموده و مشاوره های لازم را ارائه و امکانات مورد نیاز را تا حد امکان برای محیط بانان و زیستگاه ها تأمین می نماید.

هفته گذشته 2 نفر از کارشناسان پروژه از پناهگاه های حیات وحش عباس آباد نائین، نای بندان طبس، دره انجیر اردکان، مناطق حفاظت شده کوه بافق، کالمند و بهادران مهریز و پارک ملی سیاهکوه اردکان بازدید نمودند. در طی این مأموریت کارت بیمه تکمیلی محیط بانان که در سال جدید صادر و همچنین البسه ای که توسط دبیرخانه پروژه برای آنان شامل یک دست لباس و یک جلیغه با آرم پروژه، تهیه شده بود تحویلشان گردید.

خوشبختانه به علت بارندگی های اخیر زیستگاه های یوزپلنگ دارای وضعیت نسبتاً مطلوبی هستند ولی متأسفانه پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین و پارک ملی سیاهکوه اردکان از کمبود بارندگی و خشکسالی پیش رو رنج می برند که با مدیریت صحیح منابع آبی و تأمین علوفه می توان با این معضل مقابله نمود.

مشکلات محیط بانان و مایحتاج زیستگاه ها شناسایی شدند که برخی از آنها در مناطق مرتفع شد و موارد دیگر به معاونت محیط طبیعی سازمان منعکس گردید. همچنین با توجه به گزارش دبیرخانه پروژه یک نفر محیط بان برای منطقه چوپانان پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین و از محیط بان حلوانی از نیروهای سخت کوش محیط زیست منطقه مذکور توسط معاونت محترم محیط زیست طبیعی تقدیر شد.

آخرین اخبار