جمعه , 23 آذر 1397 خورشیدی
پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی شعار تبلیغاتی شرکت جمعه , 23 آذر 1397 خورشیدی
مشاهده یک قلاده یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش نای بندان
مشاهده یک قلاده یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش نای بندان چهارشنبه , 5 خرداد 1395 خورشیدی

یک قلاده یوزپلنگ در اردیبهشت ماه سالجاری توسط محیط بان شیردل شرفی در حین گشت و کنترل در محل گردنه کج واقع در پناهگاه حیات وحش نای بندان بصورت مستقیم مشاهده گردید.

پناهگاه حیات وحش نای بندان از مهمترین زیستگاه های یوزپلنگ در ناحیه شرقی ایران بوده که دارای جمعیت پویایی از گونه های مختلف حیات وحش است.

آخرین اخبار