جمعه , 23 آذر 1397 خورشیدی
پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی شعار تبلیغاتی شرکت جمعه , 23 آذر 1397 خورشیدی
افزایش جمعیت آهو در پناهگاه حیات وحش میاندشت
افزایش جمعیت آهو در پناهگاه حیات وحش میاندشت جمعه , 28 خرداد 1395 خورشیدی

در آخرین سرشماری صورت گرفته در پناهگاه حیات وحش میاندشت طی هفته گذشته توسط کارشناسان اداره محیط زیست شهرستان جاجرم و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و محیط بانان منطقه 750 رأس آهو بصورت مستقیم مشاهده گردید.

این سرشماری در 80% از مساخت کل منطقه صورت گرفت.

پناهگاه حیات وحش میاندشت از مهمترین زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی است.

آخرین اخبار