جمعه , 23 آذر 1397 خورشیدی
پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی شعار تبلیغاتی شرکت جمعه , 23 آذر 1397 خورشیدی
پناهگاه حيات وحش عباس آباد نايين
پناهگاه حيات وحش عباس آباد نايين

پناهگاه حيات وحش عباس آباد نايين با وسعتي معادل 400000 هکتار در شرق اصفهان ما بين طول جغرافيايي 53 درجه و 52 دقيقه تا 55 درجه و 8 دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي 33 درجه و 11 دقيقه تا 33 درجه و 44 دقيقه شمالي قرار گرفته است. اين منطقه يکي از مهمترين زيستگاه هاي يوزپلنگ و از زيستگاه هاي منتخب پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي است. علاوه بر يوزپلنگ آسيايي جمعيت هاي قابل توجهي از گونه هاي کمياب و در خطر انقراض کشور از جمله گربه شني، شاه روباه، هوبره،جبير، زاغ بور و بحري در آن زيست مي کنند. اين منطقه در غرب پارک ملي و منطقه حفاظت شده سياهکوه در استان يزد که از ديگر زيستگاه هاي مهم يوزپلنگ آسيايي است قرار گرفته است.

از ديگر ويژگي هاي منطقه عباس آباد شامل کوهستان هاي ييلاقي در کوير، ذخيره گاه سمداراني همچون قوچ و ميش و کل و بز و پل ارتباط زيستگاه هاي فعلي و منتخب يوزپلنگ مي باشد. اين منطقه تيپ هاي زيستگاهي مختلفي همچون ارتفاعات و کوه ها، نواحي کوهستاني کاملا صخره اي، دشت هاي مسطح و مراتع، غارها و اراضي شني را در بر گرفته است.